Kikötői szabályzat

Bérbeadó szolgáltatásai:

1. Szezonban (árprilis 01- október 31-ig) kikötőhely biztosítása kiépített helyen.

  1. Télen (október 01- április 30-ig) parton hajótárolóhely biztosítása.
  2. Őszi hajókiemelés hajófenék lemosása (csak algagátlóval kezelt hajóknál) és tavaszi vízretétel.
  3. Kikötőhelyen vízvételi hely, villanycsatlakozási hely.  
  4. Kikötőben intenet hozzáférés ingyenes biztosítása.
  5. A létesítmény területén szezonban konyha, mosógép, WC-fürdő helyiség, valamint tisztántartott, kultúrált környezet biztosítása. 
  6. 1 db gépkocsi parkolóhely, amíg van üres hely a kikötőben! Parkolás csak a kijelölt parkolóhelyen lehetséges. Parkolóhely a vízen tárolt hajók tulajdonosainak van feltartva. Egy hajóhoz max 1 szerződéses ügyfél autója állhat be.

 

2. A hajó kikötési és tárolási helyét a felek közös megegyezéssel határozzák meg. Bérbeadó jogosult a kikötőhelyet munkavégzés, rendezvény esetén ideiglenesen megváltoztatni, és a hajót átállítani.

3. A daruzás időpontját egyeztetés alapján, az igények figyelembevételével Bérbeadó határozza meg. (A daruzást a Bérbeadó a Bérlő távollétében is elvégezheti.) Az 5 tonnán felüli daruzást a Bérlő megrendelésére Bérbeadó külön díj felszámolásával végzi el.

4. A létesítmény zárt terület, minden bérelt kikötőhelyhez egy az éves díjban bennfoglalt parkolóhely tartozik(Amíg van szabadhely!). Ezen felül – a parkolók limitált száma miatt – extra parkoló helyet biztosítani nem tudunk.

5. A létesítmény őrzött- védett terület. Az őrzés biztosítása mellett azonban a Bérbeadó felelőssége nem terjed ki a gépkocsiban és a hajóban, illetve a bennük tartott ingóságokban és készpénzben bekövetkezett károkra, illetve az elháríthatatlan természeti károk következtében fellépő károsodásra. Mentesül a Bérbeadó a felelőssége alól, ha a káresemény a Bérlő szándékos, vagy gondatlan viselkedéséből adódik, illetve ha a Bérlő a jelen szerződést megsértve okoz káreseményt. Harmadik személy károkozása esetén kártérítési igényét a Bérlő érvényesíti.

6. A Bérlő vendégeiért felelősséggel tartozik.

7. A Bérbeadó vállalja, hogy a bérelt kikötőhelyen elhelyezett hajóban esetlegesen bekövetkező kárról a Bérlőt azonnal értesíti és a szükséges kárenyhítési feladatokat a Bérlő megérkezéséig a rendelkezésre álló eszközökkel lehetőség szerint elvégzi. A kárenyhítés során felhasznált anyagok ellenértékét a Bérbeadó kiszámlázza a Bérlő felé.

8. Üzemszerű használatra alkalmas, kerekeken guruló, megfelelő teherbírású bak vagy utánfutó biztosítása, karbantartása a Bérlő feladata. Bérbeadó csak olyan eszköz tárolását és felhasználását vállalja, amely biztonsági és munkavédelmi szempontból megfelelő.

9. Bérlő a kikötő területén üzleti tevékenységet csak akkor folytathat, ha erről előtte Bérbeadót értesítette és az ehhez hozzájárult.

10. A Bérbeadó hajójavítási feladatokat is elvállal Bérlő részére, kapacitása erejéig. A Bérbeadó hajójavítási munka végzése esetén csak a javítási munkalapon feltüntetett munkáért vállal felelősséget.  Hajójavítási munka csak úgy végezhető, hogy az a környezetet nem szennyezi, és nem zavarja.

11. Bérlő megrendelésére idegen vállalkozó dolgozhat a kikötő területén a Bérlő hajóján, erről kérjük a Bérlőt, hogy a Bérbeadót értesítse a munkavégzés előtt.

12. Bérbeadó joga az üresen hagyott kikötőhely hasznosítása, nem sértve ezzel Bérlőnek a rendeltetésszerű használathoz való jogát.

13. Bérlő bérleményt sem részben, sem egészben nem engedheti át harmadik személynek. A hajó vagy a tulajdonos változását Bérlő 10 munkanapon belül írásban köteles bejelenteni a Bérbeadónak.

14. A Bérlő által megkötött kikötőhely bérleti szerződés a következő évre előbérleti jogot nem biztosít.

15. Mindkét félnek kötelessége a Hajózási Szabályzat, a Kikötőrend és a Működési Szabályzat megtartása.

16. A Bérlő köteles hajóját biztonságosan, megfelelő kötelekkel rögzíteni, a hajót minden időben műszakilag kifogástalan, másokat nem veszélyeztető állapotban tartani. A mozgó kötélzetet az árboctól távolra kell kötni, hogy a szél azt ne csapkodhassa.

17. A kikötő eszközein, létesítményein semmilyen beavatkozás nem végezhető. A faszerkezetekbe, cölöpökbe szögelni, csavarozni  tilos.

18. Csak szabványos, megfelelő érintésvédelemmel ellátott csatlakozó és elektromos kábel használható.

19. A kikötőben csak kis sebességgel, hullámkeltés nélkül szabad közlekedni.

20. Általában mindig, de 22.00 – 8.00 óra között fokozottan kerülni kell minden csendháborítást (motorjáratást, hangos rádió, stb…).

21. A kikötő-medencébe és általában a Velencei tóba szennyvíz, szemét, olajos víz nem üríthető.

22. A kikötő területére kutya csak pórázon vezetve a többi vendég zavarása és veszélyeztetése nélkül hozható be, az esetleges szükséges takarítás a tulajdonos feladata. A kikötői strand területén kutyát szigorúan pórázon kell tartani!

23. Hatóság által előírt és jóváhagyott Kikötőrend szerint a kikötő területén horgászni tilos, Bérlők a kikötő hullámfogó kőmólón horgászhatnak, a vitorlázók és  strandolók zavarása és veszélyeztetése nélkül. Horgászni a kőmóló külső felén engedélyezett! A strandon horgászni Tilos!

24. A parkolóban csak személygépkocsi helyezhető el.

25. Felek 15 napra felmondhatják a szerződést, a másik félnek a jelen szerződés vétkes és jelentős megszegése esetén. A felmondás alkalmával a Bérbeadó vétlensége esetén a Bérleti díj nem kerül visszafizetésre, a Bérlő vétlensége esetén az időarányos díj visszajár a Bérlőnek.

26. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog és elsősorban a polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

27. Felek, jelen szerződésből eredő vitás kérdéseiket békés úton rendezik, per esetére pedig a Gazdasági Kamara mellett szervezett Állandó Választott Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Jelen általános szerződési feltételekben a Kikötőhely-bérleti szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik. A szerződés aláírása a szabályzat elfogadását jelenti.

Cím

2484 Agárd, Tópart u. 7/B.

Kövess minket!

Copyright © Yacht Klub Agárd 2024. | Készítette Kovács Gergely